Kortfattad förklaringar till sökformuläret.

Du navigerar i receptdatabasen genom att söka. Skriv in ett eller flera sökord i textfälten eller välj från rullgardinsmenynerna om det finns sådana.

Om du till exempel vill söka efter en speciell öltyp klickar du på rullgardinsmenyn under texten Öltyp och väljer vilken öltyp du vill söka på där.

Du kan kombinera hur många sökfält du vill, t.ex. OG 1053, Extrakt ambermalt, Steg kokning, Vattenbehandling NaCl, Humle cascade,... det är bara att välja.

Observera att om du fyller i fler än ett fält så måste alla sökord uppfyllas för att sökningen skall ge träff.

När du vill göra din sökning trycker du på knappen Sök längst ner till vänster. I vissa webläsare går det också att trycka på enter efter ifylld textruta. Du får då upp ett svar på de recept som uppfyllde dina sökkriterier, om det finns några. Du kan sedan klicka på i träfflistan för att se de fullständiga recepten.

När du då får upp ett recept, så kommer översta raden att innehålla ett antal nummer, vilka representerar de träffar du fick på din sökning. Du kan då välja att antingen klicka direkt på något av dessa nummner, vilket kommer att ta dig till de recept i ordningen som du fick i din träfflista, eller så kan du välja att återvända till träfflistan längst ned på samma sida.

Klicka här för att öppna receptdatabasen i ett nytt fönster.

Lite mer förklaringar till sökformuläret.

Till och börja med skall väl klargöras att uppbyggnaden av sökformuläret syftar till att på något sätt framföra bryggarens intentioner med de olika ingredienserna och använda metoder. Detta syfte kan så klart framföras på många olika sätt, och i detta fall, på vårat sätt. Det betyder i sin tur att det kanske inte är självklart och logiskt för alla, och att vissa formuleringar kanske kan vara otydliga för somliga, men förhoppningsvis så ska denna hjälp tillsammans med lite praktisk tillämpning leda till att alla kan ha nytta av denna databas.

Nedan följer en beskrivning av vad varje fält i sökformuläret betyder och vad man kan skriva i textfälten. De fält med rullgardinsmenyer har "bara" de alternativ som finns angivna i menyn. Formuläret och recepten kan sägas vara uppdelat i tre huvuddelar:

 1. Det som har med brygden att göra.
 2. Det som har med eventuell medverkan i tävling och träff att göra.
 3. Det som har med själva receptet att göra. Denna är i sin tur uppdelad i 5 olika undergrupper som är kopplat till:
  • Extrakt
  • Humle
  • Jäst
  • Övrigt, såsom kryddor och dylikt
  • Vattenbehandling
  1. Brygden
 • Ölnamn - Namnet på brygden. Här finns möjlighet att söka efter delsträngar i ölnamnet. Om man t.ex. bara kommer ihåg att någon brygd man gillade hette något med pilsner så kan man alltså skriva pilsner vilket ger alla ölnamn med pilsner i namnet som sökträff.
 • Bryggare - Namnet/en på den eller de som gjort brygden. Även här fungerar delsträngar som sökfras.
 • Vatten - Var någonstans bryggvattnet har tagits ifrån. Oftast gäller det då det kommunala vattnet i angiven ort.
 • Volym - Den mängd vört i liter som satts att jäsa. Här kan man ange mer än eller mindre än innan volymen, dvs. t.ex <10 eller >100, och får då sökträffar där brygder har vörtvolym mindre än 10 liter respektive mer än 100 liter.
 • OG - "Original gravity" eller ursprunglig relativ densitet (i praktiken vörtens densitet i gram per liter). Även här fungerar mer än och mindre än.
 • FG - "Final gravity" eller slutlig relativ densitet. I övrigt samma som OG.
 • IBU - "International bitter units" eller internationella bitterenheter i mg iso-alfasyra per liter. Även här finns möjligheten att söka med < eller >.
 • Volym alk. - Brygdens ungefärliga koncentration av alkohol i %. < eller > även här.
  2. Tävling
 • Tävling - Här kan du välja bland de tävlingar och träffar som SHBF är med och arrangerar. Väljer du SM, så har du i praktiken begränsat sökningen till typriktiga recept, även om detta inte är nödvändigt eftersom denna uppdelning ändå görs i sökpresentationen.
 • År - De år som brygden lämnats in till tävling eller träff.
 • Öltyp - Här finns alla öltyper som SHBF definerat samt tilläggen kryddat och okryddat. Indelning av öltyperna är densamma som vid SHBF's SM år 2001.
 • Poäng - Anger vilken poäng mellan 0 och 50 som brygden fick vid eventuell SM-tävling. 44-50 poäng står för excellent, exceptionellt typriktigt, lite eller inga förbättringar krävs. 35-43 poäng står för mycket bra, typriktigt, vissa åtgärder motiverade för förbättring. För att recept ska kunna anses vara "garanterat typriktigt" har ca 35 poäng satts som mingräns för publicering.
 • Placering - Anger vilken placering brygden hamnade på vid eventuell tävling eller träff.
  3. Receptet:
 • Extrakt
  • Mäskningsmetod - Den huvudsakliga mäskmetod som använts vid bryggningen.
  • Extrakt - Anger vilket/a extraktgivare som använt vid bryggningen. Här finns ännu så länge bara möjligheten att söka på en extraktgivare åt gången.
  • Mängd - Mängden extrakt av antingen angiven typ, eller om man inte angivit något, av vilken typ som helst i kg. Även här går det bra att ange < eller >.
  • Rast - Här kan du ange olika typer av raster (eller steg) som brukar används i extraktsammanhang.
  • Tid/enhet - Här anger du tiden som angiven rast, eller på samma sätt som ovan, om du inte angivit någon rast, vilken rast som helst körts i. Här finns en andra ruta för att fylla i enheten för denna tidangivelse. Detta för att kunna (om man vill) ange om det är minuter, timmar eller dagar man menar. Också här (dvs. i tidsrutan, inte enhetsrutan) går de att använda < eller >.
  • Temp - Den temperatur som angiven rast, eller vilken rast som helst, hölls vid.
 • Humle
  • Steg - Vilket steg som ingrediensen humle tillsatts/använts.
  • Mängd/enhet - Mängden humle som tillsatts. På samma sätt som under Tid för extrakt finns här möjlighet att använda < eller > och även skriva mängdenhet.
  • Humle - Type av humle.
  • Alfasyra - Angiven alfasyrakoncentration i humlen. < eller > går bra.
  • Tid/enhet - Tiden som humlesteget utfördes under. Som vanligt, < eller >.
 • Jäst
  • Jäst - Vilken jäst som använts vid bryggningen.
  • Metod - Anger metoder där jästens egenskaper utnyttjas.
  • Temp - Den temperatur som metoden utfördes vid. Som vanligt, < eller >.
  • Tid/enhet - Den tid som jästen fick utföra metoden. Som vanligt, < eller >.
 • Övrigt
  • Övrigt - Här kan man ange övriga ingredienser. Delsträngar fungerar.
  • Typ - Anger om den övriga ingrediensen var riven, krossad, et. Delsträngar fungerar.
  • Mängd/enhet - Mängden övrig ingrediens som tillsatts. Som vanligt, < eller >.
  • Tillsatt i/vid - När eller i vilket steg den övriga ingrediensen tillsattes.
  • Tid/enhet - Den tid som ingrediensen var tillsatt, vilket oftast betyder kokning. Som vanligt, < eller >.
 • Vattenbehandling
  • Vattenbehandling - Vilken typ att vattenbehandling som avses. Kan vara tillsatser men också någon annan process som ändrar vattnets sammansättning.
  • Typ - Anger tillsatsers koncentration eller form. Delsträngar fungerar.
  • Vatten - Anger om behandlingen gäller brygg-, mäsk- eller lakvattnet.
  • Mängd/enhet - Mängden tillsats. Som vanligt, < eller >.

Övriga kommentarer

I de fall som OG, FG, IBU och Volym alk.-värden saknas i orginalreceptet har det beräknats i efterhand (d.v.s. uppgift kommer inte från bryggaren själv). Anledningen är att vi anser att detta är en så pass viktig information.

Beräkning av dessa värden har gjorts efter följande principer.
OG = ((Extraktets vikt) x (teoretiskt extraktinnehåll) x (utbytet) summerat med alla övriga extrakt) / (bryggvolymen). Utbytet är satt till 80 % vid mäskning av malt och 100 % för extrakt som ej har mäskats typ maltextraktsirap, strösocker mm.
FG = ((OG-1000)/4) + 1000
IBU = ((Humlets vikt) x (iso-alfasyrainnehåll) x (utbytet) x (koktidsfaktor)) + övriga humlegivor / (bryggvolymen). Humlets vikt och iso-alfasyrainnehåll, värden enligt receptet. Utbytet är satt till 28 % för kottar och 34 % för pellets. Koktidsfaktor är (vörtens koktiden) / (60 minuter), 0 till 100 %. Beräkningen av IBU har förenklats genom att inte reducera iso-alfasyrautbytet vid höga OG värden som i verkligheten blir fallet. Detta medför att beräknade IBU värden vid höga OG blir lite för stora. Om motsvarande beräkningar även används vid bryggandet så kommer beskan ändå att överenstämma med orginalet, även om en analys skulle visa ett lägre värde i båda fallen.
Volym alk. = ((OG - FG) x 0,132)


Warning: include(/home/shbfhems/public_html/recept/include/bottomtable.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/shbfhems/public_html/recept/Receptforklaring.php on line 208

Warning: include(): Failed opening '/home/shbfhems/public_html/recept/include/bottomtable.inc' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php') in /home/shbfhems/public_html/recept/Receptforklaring.php on line 208
d bryggandet så kommer beskan ändå att överenstämma med orginalet, även om en analys skulle visa ett lägre värde i båda fallen.
Volym alk. = ((OG - FG) x 0,132)


Warning: include(/home/shbfhems/public_html/recept/include/bottomtable.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/shbfhems/public_html/recept/Receptforklaring.php on line 216

Warning: include(): Failed opening '/home/shbfhems/public_html/recept/include/bottomtable.inc' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php') in /home/shbfhems/public_html/recept/Receptforklaring.php on line 216